logo
ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАТИВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
logo
Science tools explosion

За центъра

ЦЕЛИ:

Центърът трябва да съдейства:

  • за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение чрез масово използване на ИКТ базирани образователни технологии;
  • за осигуряване на място на университета в националното, европейското и световното виртуално образователно пространство;
  • за затвърждаване на лидерските позиции на университета в областта на иновационните образователни технологии.

ЗАДАЧИ:

Центърът трябва:

  • ..........................................................................
  • ..........................................................................
  • ..........................................................................

СТРУКТУРА:

ФИНАНСИРАНЕ:

Центърът използва следните източници на финансиране:

  • ..........................................................................
  • ..........................................................................
  • ..........................................................................